ifi alkalom

péntek, 2014, február 28 - 18:00

Felelős: Fábián Attila
Téma: Milyen a jó nő? Péld. 31.

10 Bizony, nem könnyű derék feleséget találni!
Mennyivel drágább az ilyen asszony az igazgyöngyöknél!
11 Férje teljesen megbízik benne,
semmiben nem lát hiányt,
12 mert felesége mindig erősíti, bátorítja,
soha nem fordul ellene.
13 Az igazi feleség összegyűjti a gyapjút és a lenfonalat,
és jókedvűen maga készít belőle szövetet és vásznat.
14 Élelmet hoz a családnak messziről,
mint a kereskedőhajók a tengeren túlról.
15 Felkel még hajnal előtt,
ételt készít családjának, és eligazítja a szolgákat.
16 Eladó földet keres, kiválasztja, megveszi,
saját kezével szőlőskertet telepít.
17 Keményen dolgozik, de nem fárad bele,
karját megerősíti, hogy minden munkáját el tudja végezni.
18 Tudja, hogy munkája hasznos,
még éjszaka sem alszik ki világossága.
19 Maga készíti a fonalat,
maga szövi a ruhák szövetét.
20 Bőkezűen adakozik a szegényeknek,
és szívesen segít a nyomorultakon.
21 Nem aggódik, mikor a tél eljön,
mert egész családját meleg ruhákba öltözteti.
22 Színes szőtteseket és takarókat készít ágyára,
maga készítette fehér lenvászonba és bíborba öltözik.
23 Férjét jól ismerik, megbecsülik a városi tanácsban,
ahol az ország vezetői között foglal helyet.
24 Az igazi feleség öveket és finom szövetet sző,
és eladja a kereskedőknek.
25 Erő és méltóság a ruhája,
ő pedig nem fél a jövőtől, örömmel néz a holnap elé.
26 Ha megszólal, bölcsen beszél,
kedvességre és szeretetre tanít.
27 Gondot visel családja minden dolgára,
sohasem lustálkodik.
28 Előállnak gyermekei, és áldják,
férje pedig dicséri őt:
29 „Bizony, sok-sok derék asszony élt előtted,
de te fölülmúlod valamennyit!”
30 Mert a báj csalóka, és elmúlik a szépség,
de dicséretre méltó az az asszony, aki tiszteli és féli az Örökkévalót!
31 Adjatok neki jutalmat keze munkájának gyümölcséből!
Dicsérje őt munkája eredménye a város kapuiban!