Segédanyagok

 

Birodalmak - Az ókori Egyiptom, Mezopotámia, Görögország, Izráel, Róma és a hettiták államainak párhuzamos idővonalai.

Térkép az Izráellel szomszédos népekről

Királyok és próféták - Az izráeli királyok és próféták uralkodásának és prófétálásának időtartamai párhuzamosan ábrázolva a kettős királyság korára – Edwin E. Thiele - The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings c. könyve alapján. (kompakt változat)

Ószövetségi szinopszis - Sámuel és a Királyok könyvei egybeszerkesztve a Krónikák könyveivel. A megfelelő eseményeknél szerepel az akkor íródott vagy elhangzott zsoltár, illetve prófétai szakasz is (a történeti könyvekben nem idézett prófétai szakaszok esetében csak az igehelyek).

Énekek éneke - A könyv teljes szövege saját fordításban, melyben a szöveghűség mellett arra is törekedtem, hogy ne csak a héber szavak jelentése, hanem szinonim mai magyar kifejezések használatával azok érzelmi töltete is megjelenjen. A szövegbeosztás a dráma három beszélőjét és a kórust is jelöli az aktuális beszélő könnyebb beazonosítása céljából. A ● jelek a héber szöveg beosztását (a zárt bekezdéseket) jelölik. (TB)

 

Kategóriák: