Az ökumenikus imahét elé: Saul fia

A történet Izrael életének egy, nehéz, nagyon nehéz korszakában játszódik. 
"Akkor Jónátán ezt mondta: Figyelj ide! Átmegyünk ezekhez az emberekhez, és megmutatjuk magunkat nekik".(1Sám 14:8)
Az idézett Biblia versből láthatjuk, hogy ez a Saul fia nem az a Saul Fia.
A történet szerint Jonatán Dávid király ifjúkori jó barátja, Saulnak Izrael első királyának volt a fia. 
Abban az időben Izrael fegyvertelen seregének egy jól felfegyverzett jelentős túlerővel kellett szembe nézni. 
A reakciójuk: "Amikor látták az Izraelek, hogy bajban vannak, mert már megszorították a hadi népet, barlangokban, üregekben, kősziklák között, sziklahasadékokban és vermekben rejtőzött el a nép."
A határon pedig felsorakozott a roppant hadsereg. Ebben a helyzetben mondta Jonatán Saul fia a fegyverhordozójának, hogy gyere és mutassuk meg magunkat!
Kérdezhetnénk, mi köze van ennek az Ökumenikus Imahéthez? Jézus a főpapi imájában (Ján 17) azért kéri az Atyát népe egységéért, hogy elhiggye a világ, hogy Ő az Isten Fia.
Az idézett történet arra bátorít minket, minden Krisztusban hívő embert, hogy felekezeti különbözőségektől függetlenül, ne csak a szívünkben gondoljunk, tartsunk testvérünknek  hanem mutassuk meg magunkat!
Meg vagyok róla győződve, hogy minden komolyan istenfélő keresztény testvérnek mélyen a szívében szeretet, tisztelet, és megbecsülés él testvérei iránt. Talán néha túl mélyre elástuk ezt a hozzáállást. 
Az együtt imádkozás jó lehetőség arra, hogy alkalmanként felszínre hozzuk, "megmutassuk" az egymás iránti szeretetünket. 
Zuglóban lakunk, és a 7-es busszal járunk imaházba. Ha időnk engedi, le szoktunk szállni a buszról a Dózsa György út előtti megállónál.  A megálló pontosan a Rózsafüzér Királynője templom előtt van, innen csak néhány percet kell sétálni az imaházunkhoz. Vasárnaponként ezen az útszakaszon rendszeresen szembe találkozunk a misére gyülekező katolikus testvéreinkkel. Az év elején, amíg a nem régen látott arcok még nem merültek feledésbe, fejbiccentéssel, kedves mosollyal szoktuk üdvözölni egymást. Természetesen név szerint is ismerjük, az ilyen találkozásokkor hangosan is köszöntjük egymást pásztorukkal Karcsi Atyával, akivel az imaheteken rendszeresen találkozunk.

Bérczes LajosBérczes Lajos
2016-01-15

 

 
Kategóriák: