Tomi József – 1934-1957

Tomi József testvér 1897. március 19-én született Budapesten. Iskolai végzettsége reálgimnáziumi érettségi volt. A Vámhivatalnál dolgozott, mint vámtiszt. Felesége Tóbiás Mária. Gyermekeik: Edvin, Elon, Georgina, Attila. 1908-ban merítkezett be a Kispesti Baptista Gyülekezetben. 1932-ben csatlakozott a pünkösdi közösség kispesti gyülekezetéhez, a Kispesti Istengyülekezethez. 1934 januárjától az Orczy úti gyülekezet vezetője, majd az átköltözés után az Aréna (illetve Dózsa György) úton is ő látta el a gyülekezet lelkipásztori feladatait, haláláig.

A pünkösdi közösségben igen szerteágazó – országos célú – munkát végzett. 1933-tól országos titkár, majd 1935-től a közösség történetének hosszú és viharos szakaszában elnök volt. Ezenkívül 1936-tól az Apostoli Hit, a Pünkösdi Ifjúság, majd a Pünkösd című folyóirat felelős kiadója, énekeskönyvek szerkesztője.

Tomi testvér, aki negyedszázadon át volt gyülekezetünk lelkipásztora, 1957. február 25-én tért meg Teremtőjéhez. A búcsúztató ige így hangzott: „Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban; elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben; elvettetik erőtelenségben, feltámasztatik erőben.” (I.Kor. 15:42-43).